Hướng dẫn ghi TV stream online - lấy link của live stream, chương trình trực tiếp - Hướng dẫn ghi TV online dùng ffmpeg

Hướng dẫn lấy link của live stream , chương trình trực tiếp - Hướng dẫn ghi TV online dùng ffmpeg

Hướng dẫn ghi TV stream online dùng ffmpeg

Đây là cách để ghi lại các chương trình đang phát trực tiếp (streaming) mà ko cần phải sử dụng phần mềm quay lại màn hình làm gì cho nặng máy mà chất lượng video xuất ra lại ko đc cao nữa chứ